De missie van de Voedselbank Midden-Groningen is het ondersteunen van de inwoners van de gemeente Midden-Groningen die onder het bestaansminimum leven.

De stichting heeft tot doel:

  • het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel gratis uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
  • het tegengaan van verspilling van voedsel.

Activiteiten

Wij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en door deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en die voldoen aan de landelijke criteria van Voedselbanken Nederland. Deze huishoudens ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket.

Voedselveiligheid

De voedselbank Midden-Groningen is verplicht zich te houden aan de eisen die de overheid stelt op het gebied van
voedselveiligheid. Regelmatig worden we daarop gecontroleerd. Bij goed resultaat krijgen we elk jaar weer een
certificaat. Zie daarvoor onder ‘Nieuws’
Hieronder kunt u in het handboek lezen wat zoals de eisen zijn op het gebied van voedselveiligheid.

Link handboek Voedselveiligheid

Wilt u meer weten? Hieronder vindt u een link naar ons publicaties

Jaarverslag 2023

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Voedselbank 2020.in het kort

Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Algemeen

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Voor informatie zie: www.voedselbankennederland.nl

De Voedselbanken in de provincies Groningen werken samen.

                 Ons gezamenlijke doel is:

                – (verborgen) armoede verhelpen;

                – verspilling voorkomen.


Bestuurssamenstelling en verantwoordelijkheden:

Voorzitter en secretariaat:               B.R. (Beno) Munneke,

Penningmeester en vervoer:           Vacant

Intake en voedselveiligheid:           R. (Rinze) van der Wal

Vrijwilligerszaken:                           mevr. M. (Martha) Bosman

Acquisitie:                                       mevr. A. (Annelien) de Winter