Voor het voedselaanbod zijn wij afhankelijk van datgene wat we ontvangen.

We ontvangen het voedsel van:

  • landelijke organisatie, Vereniging van Voedselbanken Nederland en het Regionaal Distributie Centrum te Groningen
  • producenten, supermarkten, bakkerijen en andere ondernemers in ons verzorgingsgebied
  • kerken, scholen en verenigingen
  • particulieren.

Alle producten zijn welkom! Echter mogen we door particulieren zelfgemaakte zaken, zoals jam, soep etc.  niet accepteren. Naast voedsel is er ook grote vraag naar verzorgingsproducten (zoals shampoo,zeep en tandpasta), toiletpapier en wasmiddelen.
Wilt u producten aan de Voedselbank schenken, graag! U kunt het brengen op onze locatie op onderstaande tijden.

Verklaring doorstroom goederen

Wij zullen er voor wij ervoor zorgen dat de ontvangen goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd.

Daar zijn afspraken over gemaakt.

we zullen:

  • geen levensmiddelen ondeugdelijk op slaan;
  • de levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk gebruiken en uitsluitend gratis leveren aan klanten die aan de door de Vereniging Voedselbanken Nederland (VVN) opgestelde criteria voldoen
  • ons onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
  • de richtlijnen van de Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;
  • vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (opnieuw) in het commerciële kanaal terechtkomen.

Adres en openingstijden voor aanlevering van producten:

Produktieweg 1

9601 MA HOOGEZAND

maandag         11.00 u – 13.30 u

dinsdag           10.00 u – 11.30 u

woensdag       11.00 u – 13.30 u

donderdag      10.00 u – 11.30

vrijdag             11.00 u 13.30 u

Contact over aanleveren van goederen ?:      werkdagen

                                                                            svp bellen tussen 10 en 12 uur

                                                                            06 46 03 80 75

en anders 06 17 27 54 74