Belangrijk: 

We houden ons zonder uitzondering aan de afspraken!!

Als u zich niet aan de afspraken houdt loopt u grote kans 2 maanden geen pakket te krijgen en moet u zich opnieuw aanmelden. De afspraken staan duidelijk op deze website en in de brief die u hebt gekregen. Deze brief kunt u ook hier inzien.


Algemene informatie

Voor de (nieuwe) klant goed om te weten, afspraken, openingstijden klanten

Beste klant van onze Voedselbank,    

Na beoordeling van uw gegevens is gebleken dat u aan de criteria om in aanmerking te komen voor een voedingpakket voldoet. Dat betekent voor u dat u 1 x per 2 weken een pakket, afgestemd op uw huishoudengrootte, in ontvangst kan nemen. Het pakket is door vrijwilligers samengesteld uit producten die wij van diverse leveranciers gratis hebben ontvangen en gratis aan u doorgeven.

We hopen dat deze voedselpakketten voor u een steuntje in de rug zijn!

Herintake

Ongeveer eens per half jaar wordt met u contact opgenomen om de criteria die gelden voor toelating, opnieuw met u te bespreken. Het zou kunnen zijn dat uw situatie gewijzigd is. Gebruik maken van de voedselbank is altijd voor een bepaalde, beperkte periode.

 Voedselveiligheid

Wij zijn verplicht te voldoen aan de eisen die de Voedsel en Waren Autoriteit ons oplegt. Dat heeft ook te maken met de producten die over datum zijn. Er zijn veel artikelen die ook na de houdbaarheidsdatum mogen worden gebruikt. Als voorbeeld noemen we thee, koffie, chocolade etc. Bij zuivelproducten en vleeswaren is dat niet het geval. Neem daarmee geen risico!

We vriezen vlees in op de houdbaarheidsdatum en voorzien dat van een sticker. Daarop leest u dat dit vlees nog tot twee maanden nadien mag worden uitgegeven. Het kan prima worden gegeten maar na ontdooien moet u het direct wel gereedmaken voor consumptie. Wij zijn verplicht zo zorgvuldig mogelijk met de voeding om te gaan. U bent echter zelf verantwoordelijk voor wat u eet! Mocht er iets niet in orde zijn schroomt u niet ons dat te vertellen.

We maken graag met u de volgende afspraken:       

  1. Uw pakket kan alleen op de aangegeven dag worden afgehaald.
  2. Als u verhinderd bent het pakket te halen mag u iemand anders sturen. Geef hem of haar een briefje mee waarin u dat meldt met uw handtekening.
  3. Als u verhinderd bent en niemand anders kunt u sturen vragen we u dit op tijd via een WhatsApp berichtje of telefonisch op uw uitgiftedag tussen 10 en 13.30 uur door te geven via 06 46 03 80 75.
  4. Als u twee keer achter elkaar of 5 x in drie maand niet geweest bent zonder kennisgeving wordt u van de lijst geschrapt. U ontvangt dan geen pakket meer. U moet zich dan weer opnieuw aanmelden. De procedure duurt in dit geval zeker twee maanden!
  5. Wij hebben geen bezorgmogelijkheid! U moet zelf zorgen dat uw pakket wordt gehaald.

U geeft ons toestemming uw gegevens te gebruiken bij uw aanvraag. We zullen ze overeenkomstig de privacywetgeving gebruiken.

Recht op een pakket?

Nog een opmerking: wij doen ons best u te helpen maar wij zijn ook afhankelijk van wat we krijgen. U kunt dus geen ‘recht’ claimen op een pakket alhoewel we ons tot het uiterste zullen inspannen om u van dienst te kunnen zijn.

Uitgifte-tijden:

De uitgifte tijden zijn:

Hoogezand

om de veertien dagen op maandag, op woensdag en op vrijdag: van 14.00 uur tot 15.00 uur

Schildwolde

op vrijdag om de veertien dagen van 14.30 tot 15.00 uur

Zuidbroek

op woensdag  van 14.30 tot 15.00 uur

 

Verandering gezinssamenstelling, adres, ander telefoonnummer?

bel 06 27 03 23 99