Geachte mevrouw, mijnheer,

hieronder treft u de criteria aan waaraan u moet voldoen om mogelijk klant te worden van onze voedselbank. Op de pagina ‘Aanmelden’  kunt u uw gegevens naar ons mailen.. Als u deze heeft verzonden ontvangt u een bevestiging per mail. Afhankelijk van de drukte kan het een paar dagen duren voordat telefonisch contact met u wordt opgenomen. Vervolgens vindt een intake-gesprek plaats, gewoonlijk op het kantoor van de voedselbank. Daarna weet u of u in aanmerking komt voor ondersteuning door onze voedselbank.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet iemand aan bepaalde criteria voldoen.
Deze criteria zijn landelijk met ingang van 1 januari 2024 opnieuw vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

De criteria, de regels waaraan men moet voldoen om klant te worden, zijn als volgt vastgesteld:

Het besteedbaar inkomen per maand per huishouden (kleding + voeding) mag niet hoger zijn dan:

man

Eenpersoons-huishouden:
Basis € 200,00 per huishouden
Plus € 115,00 voor 1 volwassene
Totaal € 315,00 voor het huishouden

manvrouw

Tweepersoons-huishouden (2 volwassenen):
Basis € 200,00 per huishouden
Plus € 230,00 voor 2 volwassenen (€ 115,00 per persoon)
Totaal € 430 voor het huishouden

manvrouwkindkind

Meerpersoons-huishouden (2 volwassenen + 2 kinderen):
Basis € 200,00 per huishouden
Plus € 460,00 voor 2 volwassenen en 2 kinderen
Totaal € 660,00 voor het huishouden

Voor elke persoon extra komt hier € 115,00 bij.

Waarbij leefgeld betekent:
Netto inkomsten minus vaste lasten.
(Te besteden voor voedsel, kleding, schoeisel, de verjaardag etc.)

Uw gegevens:

U kunt uw financiële situatie aantonen door middel van bankafschriften en de onderstaande gegevens:

  • Inkomensverklaring ( loon, uitkering, AOW, alimentatie ) van aanvrager en eventuele inwonende partner
  • Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden-budget
  • Vaste lasten huur/hypotheek, energie, water, televisie en telecom.
  • Voorlopige teruggave (kinderkorting enz.) van de belastingdienst
  • Reiskosten woon-werkverkeer
  • Eventuele schulden
  • Verzekeringen

Privacy

De Voedselbank respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. De Voedselbank, en iedereen die bij de uitdeling of toekenning van de pakketten betrokken is, dient zich hieraan strikt te houden.