De missie van de Voedselbank Midden-Groningen is het ondersteunen van de inwoners van de gemeente Midden-Groningen die onder het bestaansminimum leven.

De stichting heeft tot doel:

  • het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
  • het tegengaan van verspilling van voedsel.

Activiteiten

Wij geven vorm aan de missie en doelstelling door het inzamelen van voedsel en door deze gratis te verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven. De Voedselbank geeft uitsluitend noodhulp aan huishoudens die een steuntje in de rug nodig hebben en die voldoen aan de landelijke criteria van Voedselbanken Nederland. Deze huishoudens ontvangen om de veertien dagen een voedselpakket.

Wilt u meer weten? Hieronder vindt u een link naar ons beleidsplan, ons jaarverslag over 2016 en de jaarrekening over 2016.

Beleid

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Algemeen

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Voor informatie zie: www.voedselbankennederland.nl

De Voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, deel van Overijssel, Noordoostpolder en Noordoost Flevoland werken samen in Stichting Noordelijke Voedselbanken. Ons gezamenlijke doel is:

  • (verborgen) armoede verhelpen;
  • verspilling voorkomen.

Daarbij wijzen wij bedrijven erop dat het goedkoper is om het voedsel te schenken dan het te vernietigen.