januari 2019

Het bestuur heeft het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld.

U vindt ze bij Doelstelling en Anbi-zaken