25 juni 2018

Tot dusver 14 leden van de gemeenteraad Midden-Groningen maakten desgevraagd gebruik van de mogelijkheid om een handje mee te helpen bij de Voedselbank om op die manier het werk nader te leren kennen.

Raadsleden van de Christen Unie, van Gemeentebelangen, van de SP, van de CDA, van D66, van de VVD en de PvdA (de laatste beiden zelfs elk met 4 personen!) staken de handen uit de mouwen.

Dames en heren, hartelijk dank voor uw medewerking! We zijn er blij mee en ook wel een beetje trots op dat u ons wilde helpen.

(wilt u ook uw foto hier? laat het even weten)