Gemeentehuis Slochteren, donderdag 5 juli 2018

 

Donderdagavond, zo rond 22.30 uur, aan het eind van een lange vergadering die al vroeg in de middag was begonnen stemde de gemeenteraad bijna voltallig in met een voorstel over het minimabeleid in de gemeente Midden-Groningen. Daarin was ook een structurele ondersteuning voorgesteld voor de Voedselbank en ook voor de Maxima Kledingbank.  Daartoe is nu besloten. Onze voedselbank had daarnaast bij monde van de voorzitter nog een extra ondersteuning gevraagd om een structureel begrotingstekort te kunnen dekken. Dat lukte helaas niet maar wel werd, gelukkig!, een motie van de PvdA, ondersteund door D66 en Groen Links, aangenomen die het college van B en W opdroeg te zorgen voor mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de Voedselbank waardoor structureel ook de energielasten lager uitvallen. De motie werd door bijna elke partij in de Raad ondersteund.

Het bestuur van de Voedselbank is erg gelukkig met deze ontwikkelingen!