maart 2020

Het Jaarverslag en de Jaarrekening van de Voedselbank zijn begin februari vastgesteld.

Tijdens de raadscommissie van 12 maart heeft onze voorzitter die aangeboden aan de leden van de gemeenteraad en aan het college.

Daarbij verzocht hij, tijdens een inspreekmoment, de raad onze Voedselbank te ontzien als er bezuinigd moet gaan worden.

De Voedselbank kan eenvoudigweg niet bestaan als de gemeente de bijdrage, waarvan wede huur en een deel van de energiekosten kunnen betalen, zou afschaffen.

 

Gelukkig heeft de Raad besloten ons te blijven ondersteunen.

 

Een zucht van verlichting