De Lichtbron 24 februari 2016 124 februari 2016, actie Gereformeerde basisschool De Lichtbron

Op woensdag 24 februari mochten 2 vrijwilligers van de Voedselbank bij de groepen van de onderbouw en bovenbouw een presentatie houden over het werk van de Voedselbank Hoogezand e.o. De kinderen luisterden aandachtig, stelden goede vragen en hadden ook opmerkingen of wisten één en ander te vertellen hierover. Het was een leuke en leerzame morgen.

 

Aan het eind kregen de kinderen een oranje tasje van de Voedselbank mee naar huis en deze konden thuis met een product gevuld worden en de volgende dag weer meegenomen worden. Toen de mannen van de Voedselbank op vrijdagmorgen de tasjes kwamen ophalen stonden er heel wat klaar. Ook stonden heel wat producten uitgestald op een tafel in de gang. Deze producten waren gekocht van de opbrengst van de spaarcentjes die iedere week door de kinderen worden meegenomen om te besteden aan een goed doel, en dit keer was het doel ‘de Voedselbank’. Al met al waren het heel veel producten die in de Voedselbank opgeborgen konden worden om de volgende keer toe te voegen aan de voedselpakketten die klaar worden gemaakt voor de mensen die het dan komen ophalen.
De vrijwilligers van de Voedselbank zijn heel blij met deze actie omdat de producten van de inzamelacties in december bijna allemaal zijn uitgedeeld dus deze actie kwam weer goed van pas.