samen4 februari 2016, Armoedepact

Op 4 februari gaven enkele tientallen organisaties het startschot voor een langdurige samenwerking om mensen met een laag inkomen toch volop te laten deelnemen aan de samenleving. .

Hiervoor waren allerlei organisaties uitgenodigd die te maken hebben met armoede, waaronder ook de Voedselbank Hoogezand e.o. en werd een intentieverklaring getekend voor het Armoedepact.

Het initiatief hiervoor is genomen door de gemeente Hoogezand-Sappemeer en enthousiast overgenomen door Slochteren en Menterwolde. Peter Verschuren vertelt dat iedereen de kans moet hebben om wat van het leven te maken en echt deel te nemen aan de samenleving. Maar dat lukt niet als je alleen maar bezig bent te overleven. Voor kinderen is het helemaal funest voor hun toekomst als ze opgroeien in armoede.

Op de bijeenkomst spraken de organisaties en de gemeente af dat ze gaan werken aan een Armoedepact met afspraken om activiteiten op elkaar af te stemmen, om nieuwe activiteiten op te zetten en om nauw samen te werken. Het Armoedepact is een samenwerkingsverband of maatschappelijke keten, waarin vele organisaties van heel verschillende pluimages deelnemen om de armoede te lijf te gaan, onder andere door te zorgen dat er meer gebruik gemaakt wordt van de bestaande voorzieningen en dat de verschillende voorzieningen beter op elkaar worden afgestemd.
De verwachting is dat het definitieve Armoedepact voor de zomer getekend wordt.