Help de Voedselbank helpen
met elkaar, voor elkaar!

Voor het voedselaanbod zijn wij afhankelijk van datgene wat we ontvangen.

We ontvangen het voedsel van:

 • landelijke organisatie, Vereniging van Voedselbanken Nederland
 • producenten, supermarkten, bakkerijen en andere ondernemers in ons verzorgingsgebied
 • kerken, scholen en verenigingen
 • particulieren.

Alle producten zijn welkom! Maar naast voedsel is er ook grote vraag naar verzorgingsproducten (zoals shampoo,zeep en tandpasta), toiletpapier en wasmiddel.
Wilt u producten aan de Voedselbank schenken, neemt u dan contact op met de een van onze coördinatoren, tel.nr. 06 29352300

Verklaring doorstroom goederen

Van onze kant zullen wij ervoor zorgdragen dat de geleverde goederen op een verantwoorde wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Onze afspraken hierover vindt u terug in de volgende verklaring.

Overwegende dat: 

 • de negen regionale voedselbanken in Nederland zich via een aansluitovereenkomst, gesloten met Stichting Voedselbanken Nederland en het daarbij behorende reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;
 • de aangesloten lokale voedselbanken zich via een aansluitovereenkomst, gesloten met
de desbetreffende regionale voedselbank en het hiervoor genoemde reglement verplicht hebben om zich te houden aan de volgende afspraken;

verklaart Stichting Voedselbanken Nederland bij deze: 

 • geen levensmiddelen, welke zij heeft ontvangen, ondeugdelijk op te slaan;
 • ontvangen levensmiddelen niet met een commercieel oogmerk te gebruiken en slechts gratis aan derden te leveren die aan de door de Stichting Voedselbanken Nederland opgestelde criteria voldoen via de voedselbanken die (direct of indirect) aangesloten zijn bij Stichting Voedselbanken Nederland;
 • zich te onthouden van elk gebruik van levensmiddelen dat niet strookt met de doelstelling (bijvoorbeeld levering aan niet-begunstigden) van Stichting Voedselbanken Nederland;
 • zich te onthouden van elke handeling welke de goede naam en faam van de leverende bedrijven en/of instanties al dan niet rechtstreeks zou kunnen schaden;
 • de richtlijnen van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (waaronder het gesloten houden van de koelketen) in acht te nemen;
 • te vermijden dat de ontvangen levensmiddelen (wederom) in het commerciële kanaal terechtkomen.