Stichting Voedselbank Midden-Groningen

Fiscaal nummer:                               8510.34.536
Kamer van Koophandel nummer:     538.28.801
Bankrekening:                                   NL42 RABO 0166 3640 96

DSC_0317

Postadres:
Produktieweg 1
9601 MA HOOGEZAND

Bezoekadres:                                        Openingstijden voor aanlevering:
Produktieweg 1                                    donderdagmiddag  van 15.30 u. – 16.30u.
9601 MA HOOGEZAND                    en vrijdagmorgen  van 9.00 u. – 12.00 u

 

 

 

 

 

Telefoonnummers:

Info voor klanten:                                       06 46038075 / 06 27032399

Aanleveren / ophalen van goederen:        06 54706891 / 06 29352300

Algemeen:                                                 06 53427490

 

E-mail adres:

info@voedselbankmidden-groningen.nl

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:               B.R. Munneke
Penningmeester:    J. Trip
Intake:                     R. van der Wal
lid:                           mevr. M. Bosman